Trăiască noul partid unic și conducător !

http://www.comisarul.ro/ articol/paul-stanescu-primul- tractorist-din-istoria-romani_ 913607.html
COMENTARIU:
Uitați-va la poze... Admirați noii chiaburi ai satelor si ai județelor, ajunși (in sfirșit) in politica înaltă: miniștri, deputați... Priviți o pereche de succes: frații Ciocan, prietenii lui Dragnea (unul e deja in pușcarie...). A venit la rind judetul Olt, Teleormanul face un pas in laturi; Brăila e deja la masă, cu Tudose... Vedeți cam cum arată țărănimea democrată, pusa să facă "pe repede inainte" o facultate (măcar de agricultură, fie și la f.f., căci fără "studii de specialitate" nu putem ocupa un post de 15.ooo de lei salariu lunar, oferit de partid...) ? Ăsta e, la distanță, principalul succes al construirii socialismului in patria noastră.... Am omorît vechii boieri, ca sa le luăm averile, si le luăm acum si locurile in parlament. Dar mai lipsesc cultura si bunul simț, mai greu de dobindit intr-o generație - două... Astea sint produsele de succes ale PSD, partid care a luat locul conducător al vechiului PCR in administrația țării. Nu mai promovăm decit activiștii de partid, cu diferența ca cei vechi, din fostul PCR, furau totuși mai puțin si mai cu fereală decit cei actuali ai PSD, pe care ii pune să fure insuși partidul, devenit de departe o organizație mafiota, așezata pe căpătuiala si pe profit fraudulos... Am renunțat la găunoasa si ipocrita ideologie socialistă; biblia noii clase politice e profitul cu orice preț... Am căzut deci in tiparul vechi, al partidului unic conducător. Dragnea a găsit formula socială si poltică pe care românii o cunosc de mult, si pe care o vor vota fără probleme de fiecare data, de aici inainte... Diferența față de vechea Romanie socialistă e ca in Romania de azi opoziția si nemulțumirea nu mai sint reprimate, ele au voie sa se exprime critic; asta pentru ca s-a deschis supapa de siguranță, care permite descărcarea tensiunii nemulțumirilor: cui nu-i place, să plece afară! Ceea ce se si intimplă: jumătate dintre medicii români sint deja risipiți prin Europa, iar tinerii noștri elevi sint recrutați chiar de aici, de acasă, de universitățile si liceele străine, caci producem copii de calitate, dar educați si platiți (bine) dincolo.... Cunoasteți mecanismul: turcii luau din Țările române fete frumoase pentru haremuri, si băieți tineri (cam de 10-12 ani, ca sa mai poată fi turciți la timp), pentru a-i face ieniceri si spahii; si aveau grijă să lase măcar un copil băiat acasă: din mila pentru părinți, sau pentru a asigura rata reproducerii populației?... Deștepți stăpîni, turcii... Ne-am regăsit prin urmare măsura... E aici o structură socială pe care o înțelege tot românul de rînd: un unic partid conducător, un lider național, reflectat si multiplicat in cuveniții baroni regionali (cu haitele lor ajutătoare), făcind impreună o formulă funcționala din punct de vedere social si politic, ba chiar si economic si uman: ne aranjăm pînă la urmă cu toții, prin cumetrii, prietenii si relații cu oamenii ajunși la putere... Priviți-i incă o data pe noii stăpîni: sint tot mai siguri pe ei, încep și ei sa creada că li se cuvine sa conducă această țară... Afară cu intelectualii mofturoși, trăiască noua clasă țărănească, tot mai înciochinată, săltată de-o șchioapă in sus de la coada sapei si de la lucrarea pămîntului patriei; căci avem nevoie azi de licențe, masterate si doctorate pentru noii conducători, si sintem gata sa ajutăm (oferim modele direct la secretariatele facultăților...) pentru dobîndirea noii forme fără fond a culturii noastre populare... Trăiască noul semănătorism românesc ! Și să ne dorim cu toții recolte cît mai bogate! (asta ar putea fi noua mantră a noii noastre clase conducătoare...). Dă-ne, Doamne, ploaie...
Alex Guran

http://www.comisarul.ro/ articol/paul-stanescu-primul- tractorist-din-istoria-romani_ 913607.html