Poate exista cu adevarat democratie in politica europeana?...

Daca vreti sa stiti cit de democratic s-a constituit Uniunea Europeana... Decizia n-a fost pusa la votul referendumurilor nationale, ci trecuta prin parlamente, unde manevra politica a devenit mai lesnicioasa. Iata ce spunea primul ministru italian Giuliano Amato, in La Stampa, in anul 2000:
"Nu cred ca este o idee buna de a inlocui aceasta metoda lenta si eficienta - care tine statele nationale departe de anxietate in timp ce sint deposedate de putere - cu mari salturi institutionale. Deci, prefer sa merg incet, sa sfarim suveranitatea in bucati putin cite putin, evitind transformarile bruste de putere de la nationala la federala. Acesta este modul in care cred ca va trebui sa construim politicile comune ale Europei". Iata de ce unitatea UE nu pare de nezdruncinat, iata de ce Marea Britanie a iesit intre timp din UE... ​Poporul sau elita conducatoare... ​Intrebarea fundamentala ramine intre timp aceeasi: cit, din politica interna (economica, financiara, sociala) trebuie pusa "la comun", in Consiliul si Parlamentul european, si cit trebuie pastrat sub puterea deciziei nationale? Aici parerile sint numeroase, si departe de un consens... Ne-ar putea uni, ca europeni, poate doar o amenintare importanta (Rusia, China, Islamul, extraterestrii); altfel ne vom ciorovai la nesfirsit, caci ne iubim, nu-i asa​, patria​...
​PS. Daca n-aveti timp​ (si n-aveti...), cititi macar capitolul 7, al concluziilor...
Alex Guran

Capitolul 7
Releu de viaţă

În capitolele precedente ale acestei cărţi, v-am împărtăşit o analizăserioasă a modului în care urmaşii arhitecţilor Auschwitz fac acumo altă încercare de cucerire a lumii.Recunoscând dimensiunile înşelătoriei şi fraudei care ar permiteacestor interese să aibă o şansă în această recentă încercare,aceasta ar trebui să însemne o lecţie pentru fiecare cititor: singurulmod în care preluarea lumii poate fi împiedicată – acum şi în gene-raţiile următoare – este să ne imunizăm la minciuna şi înşelătoriacare formează modus operandi al acestor interese.Cel mai important, acum că am expus adevărul despre arhitecţiiAuschwitz, considerăm că este de datoria noastră să propunemdrumul de urmat.Această carte nu face altceva decât să rescrie istoria secolului 20.De aceea rezultă că planurile pentru secolul 21 au fost revizuite pen-tru a lua în considerare noua înţelegere asupra trecutului.Serioasa analiză documentară din această carte oferă acum ocaziaunică de a modela viitorul fără a repeta greşelile trecutului. Consi-derînd magnitudinea acestor greşeli, paşii de făcut acum vor trebuisă fie curajoşi, de amploare globală şi de viitor.Mai mult, momentul pentru a proiecta calea spre o lume mai bunăeste acum. Pentru că, dacă nu tragem concluzii corecte şi imediatedin lecţiile istoriei, omenirea va pierde o ocazie importantă de a-şireorienta cursul.În acest capitol, vom evidenţia acţiunile necesare pentru a crea olumea de sănătate, pace şi dreptate socială. Această lume nu maieste o iluzie. Se poate şi trebuie să fie construit acum.262Capitolul 7Releu de viaţă
263Releu de viaţăÎn acest capitol vom sublinia acţiunile care trebuie întreprinse pen-tru a crea o lume a sănătăţii, păcii şi justiţiei sociale. Această lumenu mai este o iluzie. Ea poate şi trebuie să fie construită acum.Cât de curând această lume va deveni realitate depinde de un sin-gur factor: de câţi dintre noi suntem pregătiţi să ne angajăm în atin-gerea acestui scop,. Această chemare la acţiune este direcţionatăîn particular către generaţiile mai tinere , deoarece lumea lor şi vii-torul lor sunt cele care se decid acum.Omenirea se află la o răscruce. Alternativele nu ar putea fi mai clare.Pe de o parte sunt interesele economice care beneficiază de bolile,mizeria şi moartea a milioane de oameni. Pe de altă parte sunt oa-menii lumii pentru care nu există interes mai mare decât protecţiasănătăţii şi a vieţii lor.Supravieţuitorii lagărului de concentrare de la Auschwitz au recu-noscut acest moment definitoriu în istoria omenirii. Cu chemarealor la un “Releu de viaţă” ca singurii supravieţuitori ai iadului pe pă-mânt acum câteva decenii, ei transmit obligaţia morală întregiiomeniri, astăzi.“Releul de viaţă” nu este doar o obligaţie morală ci o chemare laacţiune pentru a proteja viaţa pe pământ în cele mai largi sensuri –şi astfel a crea fundaţia unei lumi mai bune.
264ScopurileOmenirea are acum ocazia să creeze o lume de sănătate, pace şijustiţie socială. Dar această lume nouă nu se va înfăptui singură –noi, oamenii, va trebui să o construim noi înşine. Această carte pune bazele uneia din cele mai mari mişcări în istoriaomenirii: “Mişcarea Vieţii”. Scopul acestei mişcări este de a eliberaomenirea de cătuşele unei dependenţe de un secol, de Cartelul Pe-trolului şi Medicamentelor, şi de a proteja viaţa umană pentrutoate generaţiile ce vor urma.Pentru orice mişcare este important să aibă scopuri bine definite.Scopurile Mişcării Vieţii sunt următoarele: • Răspândirea adevăruluiAcum este evident că noi, oamenii lumii, am fost înşelaţi în pri-vinţa unor lucruri atât de importante cum ar fi: Cine a fost res-ponsabil în ultimă instanţă de cele mai mari crime ale secoluluidouăzeci – cele şaizeci de milioane de decese ale celui de-al doi-lea război mondial? Dacă interesele care ne-au ascuns aceastăinformaţie timp de şapte decenii încă mai controlează opinia pu-blică de astăzi, trebuie să ne punem alte întrebări importante:1. De ce ne-au minţit?2. Dacă ne-au minţit în probleme atât de importante cum suntacestea, de ce ar trebui să credem ce ne spun ei astăzi?Este evident faptul că înţelegerea şi răspândirea adevăruluiasupra istoriei este precondiţia construirii unei lumi mai bune. • Protecţia sănătăţii şi vieţiiCel mai important scop al “Mişcării Vieţii” este protecţia sănă-tăţii şi vieţii oamenilor de pe această planetă – acum şi pentrugeneraţiile viitoare – pentru a nu se abuza de ele sau a nu fisacrificate intereselor corporatiste.Capitolul 7