Perechea supremă: frumusețea și moartea...

Lumea e frumoasă... De aceea, și viața ne pare frumoasă... Ne vine greu s-o părăsim, atunci cînd sosește momentul... Dar vine o putere mare, și ne ia... Ascultați ce spune Arghezi, într-un ultim text ("Moștenire"), scris cu două săptămîni înainte de moarte; avea 87 de ani, și îi părea rău că pleacă din această lume...
"Vă pizmuiesc, omeniri rămase după mine, că o să ascultați vîntul, pe care nu-l voi mai auzi, că veți călca pămîntul, pe care eu nu-l voi mai călca, că veți sorbi lumina, care pe mine nu mă va mai atinge, că veți auzi fulgerele, apele, cîntecul vîntului, suspinul oamenilor, șoapta și mireasma porumbului, parfumul pămîntului, care va fi numai al vostru... (...)
Aprindeți măcar o candelă pentru mine, dar băgați de seamă să fie pusă la cap, pe care îl veți găsi ca o ceață în stihurile mele, murmurate de adierile de prin grîu și porumburi, a cărora pîine nu o mai gust. (...)
Și puneți să mă păzească Grivei."
Arghezi e înmormîntat în curte la Mărțișor, împreună cu "uscățiva Paraschiva", și cu Griveiul lui, mai cunoscut sub numele de Zdreanță...
Alex Guran