DIASPORA: Asociatia "Neo-Dacii din Strasbourg" a semnat Declaratia simbolica de Unire

Votata de membrii Asociatiei culturale « Neo-Dacii Strasbourg (Franta)
Noi, membrii Asociatiei culturale « Neo-Dacii Strasbourg » (Franta) ,români nascuti în Basarabia rapita din trupul Moldovei si cel al României de catre imperiul Tarist si Uniunea Sovietica, cetateni ai Republicii Moldova si ai României, stabiliti cu traiul în Franta
AVÎND ÎN VEDERE trecutul milenar al poporului nostru şi statalitatea sa neîntreruptă în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale;
CONSIDERÎND actele de dezmembrare a teritoriului naţional de la 1812 și 1940 ca fiind în contradicţie cu dreptul istoric şi de neam, acte infirmate de întreaga evoluţie a istoriei şi de voinţa liber exprimată a populaţiei Basarabiei;
LUÎND ACT de faptul că Parlamentele multor state în declaraţiile lor consideră înţelegerea încheiată la 23 august 1939, între Guvernul U.R.S.S. şi Guvernul Germaniei, ca nulă ab initio şi cer lichidarea consecinţelor politico-juridice ale acesteia;
REAFIRMÎND egalitatea în drepturi a popoarelor şi dreptul acestora la autodeterminare, conform Cartei O.N.U., Actului final de la Helsinki şi normelor de drept internaţional;
APRECIIND, din aceste considerente, că a sosit ceasul cel mare al săvîrşirii unui act de justiţie, în concordanţă cu istoria poporului nostru, cu normele de morală şi de drept internaţional,
DECIDEM solemn, recunoaşterea valabilităţii ACTULUI UNIRII din 27 martie 1918 a Basarabiei cu Țara Mamă, România şi pledam pentru REÎNTREGIREA ŢĂRII.

ASA SA NE AJUTE DUMNEZEU !

Presedintele Asociatiei « Neo-Dacii Strasbourg” Svetlana Pallady-Bobeica

Vice-presedinte Gheorghe Bobeica